fredag 9. mars 2007

Sorry for slow posting,

I've been home with a sic girl and a lot of my reading (study time) en knitting time has gone to her... She's better now though, and that dosn't mean I have more time to blog... No she's still home with me and now I have to do stuff with her or she is bored... I get some knitting done on the needles right now: Wristwarmers, slippers, a hat...

Jeg har vært hjemme med en syk frøken i mange dager nå. Det tar en god del av min lesetid/studering/strikking... Hun er bedre nå, men det gir ikke mer tid til strikking, tvert imot... Hun er fortsatt hjemme med meg og nå må jeg gjøre mer enn å ha henne på fanget, nå må vi finne på ting for at hun ikke skal kjede seg og savne barnehagen for mye... Jeg får gjort noe strikking da... på pinnene akkurat nå: Pulsvarmere i pulsvarmeralongen, tøfler og en lue...

Ingen kommentarer: