fredag 27. juli 2007

Tutorial Stich markers / Hvordan lage maskemarkører

I have been looking for a tutorial on how to make theese so I finally made my own. Hope it's understandable...
Jeg har lenge vært på utkikk etter hvordan slike maskemarkører lages. Så har jeg eksperimentert litt selv og fant ut at jeg måtte lage en bruksanvisning selv. Håper den er forståelig...

What do you need: A stick to wind the metal around, the diameter should be the one you want the markers to have. Plyers, beads and the metal jewllery pins or metall thread you wind a knot in the end. I'm using amethyst beads in theese pictures.
Hva trenger du: En pinne til a snurre metall tråden rundt, diameteren bestemmer hviken diameter markørene får. En tang, perler, jeg har brukt ametyst perler jeg hadde liggende og til slutt metall pinnene. De brukes vanligvis til smykkelaging og fås kjøpt der smykke utstyr selges. Du kan bruke vanlig metall tråd som du bøyer løkke på i enden.

1. First you put the bead on the pin
1. Først putter du perlen på metall pinnen.

2. Then you twist the pin around the stick
2. Så bøyer du metallpinnen rundt trepinnen.

3. You then take the plyers and twist the pin around itself to lock in place
3. Du tvinner så metall tråden rundt seg selv med tangen for å låse den på plass.


4. Then you carefully pull the stich marker off the stick and it sould look something like this:

4. Så drar du maskemarkøren forsiktig av trepinnen og den burde se noenlunde slik ut:


You can klick on the pictures to make them bigger.

Du kan klikke på bildene for å gjøre dem større.

1 kommentar:

lunacia sa...

Åh, så smart! Tror jeg skal forsøke lage noe slikt selv...